УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

» Діяльність » протидія корупції » ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Періодична внутрішня оцінка корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у 2021 році буде здійснюватися  за поетапною системою.

На першому етапі буде:

  • здійснено збір інформації, яка надходить від керівників самостійних структурних підрозділів Служби до провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності з метою проведення ідентифікації корупційних ризиків: під час ідентифікації корупційних ризиків визначити вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів  під час виконання ними функцій та завдань;
  • проаналізовано  нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Служби та її структурних підрозділів  на предмет виявлення норм щодо здійснення посадовими особами дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;
  • проведено дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища Служби на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

На другому етапі, буде здійснено опрацювання та узагальнення отриманої інформації з проведенням аналізу виконання передбачених заходів Антикорупційною програмою, проведено оцінку корупційних ризиків за критеріями ймовірності  виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; розроблено пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків.

Третій етап, передбачає підготовку звітної інформації та подальше інформування про стан виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою керівника Служби та головного спеціаліста з антикорупційної роботи Укравтодору. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби має містити опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також заходи із усунення (зменшення)  рівня виявлених корупційних ризиків.

Файли для завантажування