УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

» Діяльність » оголошення » ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Планована діяльність передбачає будівництво об’їзної автодороги м. Берегово та с. Астей до МАПП «Лужанка» у Закарпатській області, що складається з двох ділянок. Об'їзна дорога необхідна для приведення технічного стану магістралі та споруд до нормативного, забезпечення пропускної здатності та поліпшення екологічного стану в місті Бережани та селі Астей.

Існуюча автомобільна дорога М 24 Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка» та проєктовані ділянки об’їзної автодороги м. Берегово та с. Астей проходять по території Берегівського району Закарпатської області.

Початок ділянки дороги № 1 ПК 0+00 прийнято на км 48+813дороги М 24, кінець ділянки дороги № 1 ПК97+99,29 прийнятий на примиканні до території МАПП «Лужанка», на км 60+213 даної автомобільної дороги. Довжина ділянки № 1 становить 9,799 км.

Для обмеження проїзду транзитного транспорту через м. Берегове по автодорозі М 23Берегове – Виноградів – Велика Копаня передбачається будівництво ділянки № 2 об’їзної дороги, яка буде з’єднувати автомобільну дорогу М 23та об’їзну дорогу (ділянка № 1).

Початок ділянки дороги № 2 ПК 100+00 прийнятий на км 2+977 автомобільної дорогиМ23 Берегове – Виноградів – Велика Копаня.Кінець ділянки дороги № 2 ПК 140+52,12 прийнятий на осі об’їзної дороги (ділянка № 1), на ПК 69+71,95. Довжина ділянки № 2 становить 4,05212 км.

Інтенсивність руху на 2020 рік у транспортних одиницях складає: для ділянки № 1–6430 авт./добу; для ділянки № 2 – 4760 авт./добу. Розрахункова перспективна інтенсивність руху автомобільного транспорту на 20 рік (2040 р.) у транспортних одиницях складає: для ділянки № 1 – 10279 авт./добу; для ділянки № 2 –7610 авт./добу.

На об’їзній автомобільній дорозі м. Берегове та с. Астей до МАПП «Лужанка»передбачається рух легкового, автобусного і вантажного автомобільного транспорту.

Строк експлуатації дорожнього одягу між капітальними ремонтами визначений відповідно діючих нормативів з урахуванням дорожнього одягу капітального типу і покриттям із щебенево-мастикового асфальтобетону на бітумах модифікованих полімерами або комплексами добавок і становить 12 років. Інтенсивність руху на перспективу 12 років у транспортних одиницях складає: для ділянки № 1 – 8436 авт./добу; для ділянки № 2 – 6245 авт./добу.

В робочому проєктізгідно діючих нормативів категорія дороги прийнята IІ; розрахункова швидкість – 90 км/год.; кількість смуг руху – 2; ширина смуги руху – 3,75 м; ширина узбіччя – 3,75 м; найбільший поздовжній похил складає 41 ‰ ‒ на ділянці № 1, 38 % – на ділянці № 2; тип дорожнього одягу – капітальний; навантаження на вісь – 115 кН.

Проєктування плану об’їзної автомобільної дороги виконувалось за умов забезпечення пропуску розрахункової кількості транспортних одиниць із заданою швидкістю (згідно категорії), організації та безпеки руху транспорту.

Перед початком виконання земляних робіт проєктом передбачено зняття рослинного шару з-під тіла насипу та площі канав товщиною 0,20 м, з існуючих укосів – 0,10 м з розпушуванням укосів на глибину 0,30 м, а на ділянках існуючого насипу висотою понад 2,00 м – нарізання уступів. Рослинний ґрунт складується уздовж насипу земляного полотна в межах смуги тимчасового відводу з подальшим використанням для укріплювальних робіт.

Відсипання земляного полотна передбачається ґрунтом від зрізання існуючого земляного полотна, нарізання канав та ґрунтом із кар’єру. Улаштування насипу земляного полотна виконується з пошаровим ущільненням.

Для забезпечення стійкості земляного полотна проти атмосферних опадів та механічних впливів проєктом передбачено: укріплення укосів насипу посівом багаторічних трав із підсипанням рослинного ґрунту шаром 0,15 м; укріплення укосів насипу геоматами типу «SECUMAT» на ділянках віражів; улаштування водовідвідних канав, які укріплюються засівом багаторічних трав, щебенем та монолітним бетоном.

На ділянці № 1 на ПК 11+15,935 передбачається будівництво мостового переходу через р. Верке довжиною 54,85 м, на ПК 32+03,10 – шляхопроводу через залізницю довжиною 69,80 м.

На ділянці № 2 на ПК 110+18,515 передбачається реконструкція раніше побудованого шляхопроводу через залізницю довжиною 54,85 м, на ПК 123+45,075 –реконструкція раніше побудованого сумісного мостового переходу через р. Верке та автомобільну дорогу довжиною 108,75 м.

Робочим проєктом передбачено ремонт раніше влаштованих водопропускних труб та будівництво нової труби.

Для запобігання розмиву узбіччя і укосів земляного полотна на ділянці будівництва з поздовжнім похилом більше 30 ‰, на насипах висотою понад 2,00 м, у місцях віражів проєктом передбачено улаштування бортового каменю БР 100.30.15 (на ділянці № 1) або прикрайкових лотків (на ділянці № 2), водоскидів на узбіччі та лотків по укосам за межі земляного полотна з гасителями у підошви насипу або в кюветі.

Досипання узбіч передбачено ґрунтом з кар’єру. Укріплення узбіч передбачено засіванням багаторічних трав по шару рослинного ґрунту товщиною 0,15 м.На ділянках віражів укріплення узбіччя передбачено геоматами типу «SECUMAT».

На ділянці № 1 перед мостом через р. Верке потрібно очищення стічних вод. Для цього в проєкті на ПК 11+44,45 передбачено встановлення комплексної системи очистки –  сепаратора нафтопродуктів OiILine S700-3Reinpark (3 л/c).

На дорогах влаштовуються перехідно-швидкісні смуги, довжина яких прийнята згідно діючих нормативів.Проектом передбачено влаштування стаціонарного (зовнішнього) електричного освітлення.

Робочим проєктом передбачена компенсаційна посадка дерев (саджанці 5 років) в смузі відведення автомобільної дороги на відстані, що забезпечує безпеку руху та видимість.

Для забезпечення необхідного рівня безпеки, орієнтації водіїв, робочим проєктом планується встановлення дорожніх знаків, металевого бар’єрного огородження, напрямних стовпчиків та розмітки проїзної частини.Прийняті заходи з організації дорожнього руху забезпечують необхідну безпеку руху при розрахунковій швидкості.

При розробці проекту була врахована позиція громадськості та вимоги органів місцевого самоврядування.

З точки зору впливу на соціальне середовище регіону, будівництво об’їзної автодороги матиме позитивний вплив, тому що буде зменшений вплив на здоров'я населення у зв'язку із зменшенням кількості автотранспорту. Будівництво ділянок дороги сприятиме підвищенню комфортності та рівня безпеки для учасників дорожнього руху.

Мінімізація кількості, масштабів дорожньо-транспортних подій та негативного впливу їх наслідків для довкілля також забезпечуються конструкцією дорожнього полотна та його влаштуванням, тощо.

Вплив на більшість компонентів техногенного середовища  можна оцінити як позитивний враховуючи, що експлуатація автодороги після закінчення будівництва надасть можливість пожвавити ділову активність, підвищити інвестиційну привабливість прилеглих територій. Таким чином буде поліпшена структура автотранспортної мережі України та активізовані транспортні, економічні та торгівельні зв’язки.

Для мінімізації викидів у атмосферне повітря – виконується належний контроль за дотриманням технології робіт, виконання горизонтального профілю для забезпечення рівномірного руху.

Передбачено зняття, складування та подальше використання рослинного ґрунту; заборонено вирубування дерев поза межами смуги, відведеної під будівельні роботи.

Регулярне транспортування будівельних матеріалів у міру просування будівництва, тимчасове складування будівельних відходів на території майданчика в спеціально відведених місцях з його обов'язковим вивозом та утилізацією, наявність на ділянках провадження робіт пересувних контейнерів для відходів металу, промасленого ганчір'я, нафтопродуктів тощо, нагляд за відходами сприяє нормативному стану довкілля.

Проєктними рішеннями передбачено запобігання надходження забруднюючих речовин до водного середовища через забруднення ґрунту, недопущення негативних змін гідрологічного середовища.

Вплив проектованого об'єкту на довкілля буде обмежений шумом і забрудненням повітря пилом та аерозольними викидами двигунів внутрішнього згоряння.

Для виконання розрахунків кількості викидів забруднюючих речовин автомобільним транспортом були використані дані про інтенсивність руху автотранспорту відповідно до завдання на розробку матеріалів ОВНС.

В результаті проведених розрахунків розсіювання забруднюючих речовин у атмосферне повітря виявлено, що на границі зони впливу автодороги кількість забруднюючих речовин (у долях ГДК) становить:по азоту діоксиду 0,21 ГДК (0,042 мг/м3), по сажі 0,12 ГДК (0,018 мг/м3), по ангідриду сірчистому 0,045 ГДК (0,0225 мг/м3), по вуглецю оксиду 0,12 ГДК (0,6 мг/м3), по вуглеводням 0,43 ГДК (0,43 мг/м3), по групі сумації 31 0,26 ГДК (0,182 мг/м3).

Аналіз результатів розрахунку забруднення повітряного басейну викидами показав, що перевищення санітарних норм на межі захисної смуги та в зоні житлової забудови відсутні по всіх інгредієнтах з урахуванням фону.

Конструкції дорожнього одягу не передбачають застосування токсичних матеріалів. Укріплення узбіч на основній дорозі та на примиканнях для зменшення пилоутворення виконується засівом багаторічних трав по шару рослинного грунту товщиною 0,15 м. Ці та інші заходи прийняті для забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Внаслідок будівництваоб’їзної автодороги м. Берегово та с. Астей до МАПП «Лужанка»у Закарпатській області будуть поліпшені транспортно-експлуатаційні показники роботи дорожніх транспортних засобів, знизиться собівартість перевезення вантажів та пасажирів і час перебування їх у дорозі, забезпечиться максимальна безпека та зручність руху.

Коригування робочого проекту будівництваоб’їзної автодороги виконано у відповідності до чинних в Україні нормативних документів в галузі дорожнього будівництва. Передбачені проєктом заходи нейтралізують негативний вплив автодороги.

Таким чином, будівництво об’їзної автодороги м. Берегово та с. Астей до МАПП «Лужанка» не матиме негативного впливу на стан навколишнього середовища у Закарпатській області.

 

Замовник проекту

 

Генпроєктувальник

Начальник

Служби автомобільних доріг у Закарпатській області

 

Директор

ТОВ  «ВІАКОН УКРАЇНА»

 

 

 
 

 

Б.Б.Воловик

 

 

 

А.А.Зіненко

м. п.

 

 

 

м. п.