УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

» Діяльність » оголошення » Заява про наміри

Заява про наміри

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1.Замовник:

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Поштова адреса:88000, вул. Собранецька,39, м. Ужгород,Закарпатська область

Електронна адреса:sad-zk@ukravtodor.gov.ua

2.Місце розташування майданчика (траси) будівництва:

Закарпатськаобласть, Берегівськийрайон.

3.Характеристика діяльності (об'єкта)

Планована діяльність полягає у будівництві об’їзної автомобільної дороги м. Берегово та с. Астей до контрольно-пропускного пункту «Лужанкка» у Закарпатській області.

Розрахункова вартість об'єкту визначається проектом.

Технічні та технологічні дані:

Орієнтовна довжина ділянки будівництва – 14,1 км, у т.ч. дві незавершені транспортні споруди: міст через канал «Верке» на автомобільній дорозі Берегово - Мочола та залізобетонний шляхопровід через залізницю. Екологічний клас - I. Повздовжній профіль – згідно вимог для доріг II категорії. Автодорога має дві смуги руху.

4. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності

Планована діяльністьє необхідноюдля забезпечення функціонування об’єкту в нормативному технічному стані, недопущення негативного впливу його на навколишнє середовище та запобігання можливості виникнення аварійних ситуацій.

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних – будівництво виконуєтьсяв межах існуючої смуги відчуження;

сировинних –будівельні матеріали визначатимуться на стадії проектування;

енергетичних –передбачається споживання електроенергії на освітлення дороги в місцях, визначених проектом;

водних –не потрібні;

трудових – для ведення будівельно-монтажних робіт у відповідності до проекту будівництва. Термін будівництва визначається проектом.

6.Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації)

При будівництві – згідно тендеру;

при експлуатації – об'єктбудівництва увійде до мережі доріг України (дороги М23, М24)

 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності

На весь період будівельнихробіт, зона їх проведення повиннабути означена попереджувальними знаками, що їх виднояквдень, так і вночі. Захисніогородження, освітленнябудівельного майданчика в темнийчас добиповинні задовольняти вимоги будівельних стандартів.

Експлуатаціюбудівельних машин, техніки таінструментів, виконання будівельно-монтажних робіт, організовують у відповідності доДБН А.3.2-2-2009.

Пожежна безпека здійснення робітзабезпечуєтьсяу відповідності з НАПБ А. 01.001-2014, ДБН В.1.1-7-2016. ДБН В.2.5-56:2014.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території

Визначається проєктом.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище

Клімат, мікроклімат – відсутні;повітряне, водне середовище– присутні;

Ґрунти, рослинний та тваринний світ– присутні;

Соціальне та  техногенне середовище – присутні.

Об'єкти природно-заповідного фонду, історико-культурні, архітектурнітаінші пам'ятки на даній території відсутні.

10. Відходивиробництва та можливість їх повторного використання

Під час виконаннякапітального ремонту на об'єкті можуть утворюватися тверді будівельні та побутові відходи IV класунебезпеки. Будівельними відходамипланованої діяльностіє залишкиґрунту, піску, гранітного щебеню, бетонного, асфальтного лому. Будівельні відходи підлягають роздільному збиранню та вивезенню спецавтотранспортом підрядної організаціїу спеціально погоджені місця.

Побутові відходи, що утворюються у період проведения будівельнихробіт, повиннінакопичуватисьу закритих контейнерах, що установлені на майданчикахз твердим покриттям. Вивіз ТПВ передбачаєтьсязгідно договору із спеціалізованимпідприємством.

При експлуатації об'єктуутворюються твердівідходи, пов'язані з рухом транспорту, які підлягають видаленню в установленому порядку при прибиранні доріг.

11. Обсяг виконання ОВНС

Виконується комплексна оцінка згідно вимог розділу 2 ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості

З матеріалами проекту та ОВНС можна ознайомитись за адресою замовника:Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39,  тел.(0312) 61 32 12

 

Замовник

 

Генпроектувальник

Начальник

Служби автомобільних доріг у Закарпатській області

 

Директор

ТОВ"ВІАКОН УКРАЇНА"

 

 

 

 

 

 

Б.Б.Воловик

 

 

 

А.А.Зіненко